Pievienojies SMART NET un ietaupi! Pievienoties

Izvēlies kvalitāti! Pērc jebkuru Braun Oral-B produktu un laimē 5000€ vai 500 produktu komplektu

Piedāvājums spēkā līdz 05.12.2023.

Preču loterijas “P&G loterija” noteikumi
 
1. Loterijas preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842, juridiskā adrese:
Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2111 - turpmāk
Izplatītājs.
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235,
juridiskā adrese: Pļavu iela 10, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125– turpmāk Loterijas
organizētājs.
3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas
teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
3.1. Loterijas prece: jebkurš P&G produkts saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu
Nr.1.
4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 10. oktobris. Loterijas norises
beigu datums: 2023. gada 5. decembris.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 10. oktobra līdz 2023. gada
4. decembrim.
5. Balvu fonds:
*P&G produktu komplekts: 1 gab. Swiffer Dusters Cleaner Starter Kit putekļu slotiņa ar
maiņas uzgaļiem; 1 gab. ARIEL veļas mazg. kapsulas EXTRA CLEAN 10 gab.; 1 gab.
HEAD&SHOULDERS Classic Clean pretblaugznu šampūns, 250ml; 1 gab. FAIRY Extra+ Citrus
trauku mazgāšanas līdzeklis, 650ml; 1 gab. Oral-B zobu pasta All-round 24h Professional Multi-
Protection; 1 gab. Old Spice dezodorants zīmulis WHITEWATER, 50ml; 1 gab. Always
higiēniskās paketes Platin, S1, 8 gab.
6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot
saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā
norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 10000 (desmit tūkstoši) dalībnieku.
Iespēja iegūt laimestu ir 501 (pieci simti viens) pret 10000 (desmit tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 10. oktobra
līdz 2023. gada 4. decembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viena) loterijas prece
jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma
apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.gudrspirkums.lv. Anketā jānorāda
vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir
bez maksas.
Balva Skaits 1 balvas vērtība
(EUR)
Balvu kopējā
vērtība (EUR)
Naudas balva 5000.00 EUR 1 5000.00 5000.00
P&G produktu komplekts* 500 33.25 16625.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 21625.00• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma
dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
7.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju
likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati
tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču
un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles
kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks
Loterijas organizētājs.
7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi
izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas
laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas
organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma
dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts
vairākas reizes.
7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
7.6. Viena persona var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas
saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
Izlozes
norises laiks
Periods par kādu notiek
izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
17.10.2023.
plkst. 11.00
10.10.2023. plkst. 00.00 –
16.10.2023. plkst. 23.59
60 (sešdesmit) P&G produktu
komplekti
10
(desmit)
24.10.2023.
plkst. 11.00
17.10.2023. plkst. 00.00 –
23.10.2023. plkst. 23.59
65 (sešdesmit pieci) P&G
produktu komplekti
10
(desmit)
31.10.2023.
plkst. 11.00
24.10.2023. plkst. 00.00 –
30.10.2023. plkst. 23.59
60 (sešdesmit) P&G produktu
komplekti
10
(desmit)
07.11.2023.
plkst. 11.00
31.10.2023. plkst. 00.00 –
06.11.2023. plkst. 23.59
65 (sešdesmit pieci) P&G
produktu komplekti
10
(desmit)
14.11.2023.
plkst. 11.00
07.11.2023. plkst. 00.00 –
13.11.2023. plkst. 23.59
60 (sešdesmit) P&G produktu
komplekti
10
(desmit)
21.11.2023.
plkst. 11.00
14.11.2023. plkst. 00.00 –
20.11.2023. plkst. 23.59
65 (sešdesmit pieci) P&G
produktu komplekti
10
(desmit)9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 -
63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam,
ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav
atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek
izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek
izlozēti.
10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 5. decembrī līdz plkst. 23:59
mājas lapā www.gudrspirkums.lv.
11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai
nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. Naudas laimests
tiks pārskaitīts 5 darba dienu laikā.
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas organizētāju SIA
“Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties
par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 19. decembrim. Pēc šī datuma balvas vairs
netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs
dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte).
Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar
pretenziju par balvu.
11.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais
pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi/ID
karti).
11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta
numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam
loterijas preces pirkumam laika posmā no 2023. gada 10. oktobra līdz 2023. gada
4. decembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam vai citam nosaukumam
pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu. Ja informācija ir nepilnīga, lai
saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču
nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču
nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos
dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas
laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
11.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
28.11.2023.
plkst. 11.00
21.11.2023. plkst. 00.00 –
27.11.2023. plkst. 23.59
60 (sešdesmit) P&G produktu
komplekti
10
(desmit)
05.12.2023.
plkst. 11.00
28.11.2023. plkst. 00.00 –
04.12.2023. plkst. 23.59
65 (sešdesmit pieci) P&G
produktu komplekti
10
(desmit)
10.10.2023. plkst. 00.00 –
04.12.2023. plkst. 23.59
1 (viena) naudas balva
5000.00 EUR
10
(desmit)11.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas
norādīts pirkuma dokumentā;
11.5.4.ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta,
tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
11.5.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā
simbolus uz līdzīgiem;
11.5.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai
mainījis simbolu kombināciju;
11.5.7. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
11.6. Loterijas organizētājam Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc
Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē
Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
11.7. Loterijas uzvarētājs balvu var saņemt visā Latvijas Republikas teritorijā.
12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas organizētājam – SIA „Visas
Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2023. gada
20. decembrim ar norādi Loterija “P&G loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī
datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu
laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu,
tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu,
norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Sanitex” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā,
ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam
balva netiek izsniegta.
14. Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes,
kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai
Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas
laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizētāja neatkarīgu iemeslu
dēļ.
14.1. Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti
tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai
par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas
organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas
noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.gudrpirkums.lv, kā arī pa tālruni
+371 67686540.
Rīgā, 2023. gada 28. augustā____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Zane MelnePielikums Nr.1 “Zīmoli, kuru produkti piedalās loterijā “P&G loterija””
• Gillete;
• Venus;
• Head&Shoulders;
• Pantene;
• Aussie;
• Herbal Essences;
• Tampax;
• Always;
• Discreet;
• Naturella;
• Oral-B;
• Blend-a-med;
• Blend-a-dent;
• Ariel;
• Fairy;
• Lenor;
• Ambi Pur;
• Pampers;
• OldSpice;
• Secret;
• Swiffer;
• Braun.
Rīgā, 2023. gada 28. augustā
____________________________
SIA “Visas Loterijas”
Projektu direktore
Zane Melne
Rādīt vairāk Rādīt mazāk
Rāda: 1 - 48 no 206
Kārtot pēc:
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5387
397,19 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 397,19 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk-Expert Pro 5 PL5387
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses, Rokas, Virslūpa, Vēders, Zods, Žokļa līnija
 • Komplektācija: Ierīce, Skuveklis, Somiņa, Uzgaļi
 • Gaismas impulsu skaits: 400000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 10
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES9/880
119,51 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 119,51 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Epilators Braun SES9/880
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES9-735
130,00 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 130,00 €
-5% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Epilators Braun SES9-735
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Atvēsinošs cimds, Birste, Ierīces uzlādei, Maisiņš, Skūšanās galva
 • Pincešu tips: Metāla
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES9/890
119,51 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 119,51 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Epilators Braun SES9/890
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Ierīce, Somiņa, Trimmeris, Uzgaļi
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 5 51-W1600s, li-ion
90,01 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 90,01 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Bārdas skuveklis Braun Series 5 51-W1600s, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators, Elektriskā tīkla
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 50 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B Oral-B iO Series 8, melna
183,41 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 183,41 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Elektriskā zobu birste Oral-B Oral-B iO Series 8, melna
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 9 Pro 9415s, li-ion
274,70 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 274,70 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 9 Pro 9415s, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 60 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā Zobu Birste Oral-B iO Series 9, melna
241,42 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 241,42 €
-5% AR KODU
SMART LEASING
Elektriskā Zobu Birste Oral-B iO Series 9, melna
 • Galviņu skaits: 1
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 17400
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā Zobu Birste Oral-B iO Series 6 Duo Pack, melna/rozā
224,31 / gab.
-5% AR KODU
SMART LEASING
Elektriskā Zobu Birste Oral-B iO Series 6 Duo Pack, melna/rozā
 • Galviņu skaits: 2
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES9006
171,00 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 171,00 €
-5% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Epilators Braun SES9006
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Skūšanās galva, Somiņa, Trimmeris
 • Pincešu tips: Metāla
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas Skuveklis Braun Series X XT5200
45,76 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 45,76 €
-5% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Bārdas Skuveklis Braun Series X XT5200
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun 51-B4650CS, li-ion
124,90 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 124,90 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun 51-B4650CS, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators, Elektriskā tīkla
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 50 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun Silk Epil 5 SensoSmart SES 5500
51,80 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 51,80 €
Epilators Braun Silk Epil 5 SensoSmart SES 5500
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Ierīce, Ierīces uzlādei, Uzgaļi
 • Pincešu skaits: 28
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B iO Series 10, melna
357,00 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 357,00 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Elektriskā zobu birste Oral-B iO Series 10, melna
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Kārtridžs Braun CCR5+1, 6 gab.
28,99 / gab.
-15% AR KODU
Kārtridžs Braun CCR5+1, 6 gab.
 • Produkta veids: Kārtridži
 • Savietojamie ražotāji: Braun
 • Vienību skaits iepakojumā: 6
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES9020
179,99 / gab.
SMART LEASING
Epilators Braun SES9020
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 7 71-S4200cs, li-ion
179,41 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 179,41 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 7 71-S4200cs, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 50 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B Vitality Pro, melna
29,59 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 29,59 €
-15% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Elektriskā zobu birste Oral-B Vitality Pro, melna
 • Galviņu skaits: 1
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 7600
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Ķermeņa matu griešanas mašīna Braun BS1000
29,99 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 29,99 €
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Ķermeņa matu griešanas mašīna Braun BS1000
 • Garuma iestatījumi: 1
 • Elektroapgāde: Baterija
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B Vitality 100, balta/pelēka
19,99 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 19,99 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Elektriskā zobu birste Oral-B Vitality 100, balta/pelēka
 • Galviņu skaits: 1
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 7600
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO 6, balta
127,00 / gab.
SMART LEASING
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B iO 6, balta
 • Galviņu skaits: 1
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B Vitality 100 3D
24,02 / gab.
Elektriskā zobu birste Braun Oral-B Vitality 100 3D
 • Galviņu skaits: 1
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 7600
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
Piegāde
Preces izņemšana
Uzgalis Oral-B EB 60-4, 4 gab.
16,99 / gab.
Uzgalis Oral-B EB 60-4, 4 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 4
 • Saderīgie ražotāji: Oral-B
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuvekļu galviņa Braun 32B
30,89 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 30,89 €
-5% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Bārdas skuvekļu galviņa Braun 32B
 • Produkta veids: Bārdas skuvekļu galviņas
 • Savietojamie ražotāji: Braun
 • Vienību skaits iepakojumā: 1
 • Apmaiņas termiņš: 18 mēn
Piegāde
Preces izņemšana
Matu veidošanas suka Braun Satin Hair 7 AS720
44,35 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 44,35 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Matu veidošanas suka Braun Satin Hair 7 AS720
 • Jauda: 700 W
 • Ātrumu skaits: 2
 • Temperatūras režīmi: 2
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B Vitality Pro, violeta
29,29 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 29,29 €
-15% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Elektriskā zobu birste Oral-B Vitality Pro, violeta
 • Galviņu skaits: 1
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 7600
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Matu veidošanas suka Braun Satin Hair 3 AS 330 SV LC
30,99 / gab.
-5% AR KODU
Matu veidošanas suka Braun Satin Hair 3 AS 330 SV LC
 • Jauda: 400 W
 • Ātrumu skaits: 2
 • Temperatūras režīmi: 2
Piegāde
Preces izņemšana
Matu veidošanas suka Braun AS110
23,85 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 23,85 €
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Matu veidošanas suka Braun AS110
 • Jauda: 200 W
 • Ātrumu skaits: 2
 • Temperatūras režīmi: 1
Piegāde
Preces izņemšana
Uzgalis Braun Oral-B iO Gentle Care, balta, 4 gab.
34,79 / gab.
-20% AR KODU
Uzgalis Braun Oral-B iO Gentle Care, balta, 4 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 4
 • Saderīgie ražotāji: Oral-B
Piegāde
Preces izņemšana
Uzgalis Braun EB60-2 SENSITIVE, 2 gab.
15,99 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 15,99 €
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Uzgalis Braun EB60-2 SENSITIVE, 2 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 2
 • Saderīgie ražotāji: Braun
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B D100 Lightyear, zaļa/pelēka
24,79 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 24,79 €
-5% AR KODU
Elektriskā zobu birste Oral-B D100 Lightyear, zaļa/pelēka
 • Galviņu skaits: 1
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 7600
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES 5810
82,89 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 82,89 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Epilators Braun SES 5810
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Trimmeris
 • Pincešu skaits: 28
Piegāde
Preces izņemšana
Fotoepilators Braun Silk-expert Pro 3 PL3133
232,61 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 232,61 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Fotoepilators Braun Silk-expert Pro 3 PL3133
 • Piemērots: Bikini zona, Kājas, Paduses
 • Komplektācija: Ierīce, Skuveklis, Somiņa, Uzgaļi
 • Gaismas impulsu skaits: 300000
 • Gaismas intensitātes līmeņi: 3
 • Elektroapgāde: Elektriskā tīkla
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuvekļu galviņa Braun 10B
26,68 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 26,68 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Bārdas skuvekļu galviņa Braun 10B
 • Produkta veids: Bārdas skuvekļu galviņas
 • Savietojamie ražotāji: Braun
 • Vienību skaits iepakojumā: 1
 • Apmaiņas termiņš: 18 mēn
Piegāde
Preces izņemšana
Ierīce sejas ādas kopšanai Braun
106,99 / gab.
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Iztirgošana
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Ierīce sejas ādas kopšanai Braun
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Fēns Braun Satin Hair 3 HD385
39,99 / gab.
-5% AR KODU
Fēns Braun Satin Hair 3 HD385
 • Jauda: 2000 W
 • Ātrumu skaits: 2
 • Temperatūras režīmi: 3
 • Difuzors:
 • Jonizācijas funkcija:
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 6 61-R1200s, li-ion
128,39 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 128,39 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 6 61-R1200s, li-ion
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 50 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES9700
96,57 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 96,57 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Epilators Braun SES9700
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Somiņa
 • Pincešu skaits: 40
Piegāde
Preces izņemšana
Fēns Braun PowerPerfection HD580
37,49 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 37,49 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Fēns Braun PowerPerfection HD580
 • Jauda: 2500 W
 • Ātrumu skaits: 2
 • Temperatūras režīmi: 3
 • Difuzors:
 • Jonizācijas funkcija:
Piegāde
Preces izņemšana
Uzgalis Braun Oral-B EB50-8 Cross Action, balta, 8 gab.
28,09 / gab.
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Uzgalis Braun Oral-B EB50-8 Cross Action, balta, 8 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 8
 • Saderīgie ražotāji: Braun
Piegāde
Preces izņemšana
Kārtridžs Braun CCR3+1, 4 gab.
23,32 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 23,32 €
-5% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Kārtridžs Braun CCR3+1, 4 gab.
 • Produkta veids: Kārtridži
 • Savietojamie ražotāji: Braun
 • Vienību skaits iepakojumā: 4
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B D100 StarWars, melna/sarkana
26,18 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 26,18 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Elektriskā zobu birste Oral-B D100 StarWars, melna/sarkana
 • Galviņu skaits: 1
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 7600
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Kārtridžs Braun CCR2, 2 gab.
16,25 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 16,25 €
-5% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Kārtridžs Braun CCR2, 2 gab.
 • Produkta veids: Kārtridži
 • Savietojamie ražotāji: Braun
 • Vienību skaits iepakojumā: 2
Piegāde
Preces izņemšana
Epilators Braun SES 5620
68,60 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 68,60 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
Epilators Braun SES 5620
 • Mitrā skūšanās:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Komplektācija: Maisiņš
 • Pincešu skaits: 28
Piegāde
Preces izņemšana
Bārdas skuveklis Braun Series 3 Shave&Style 3010BT, ni-mh
115,00 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 115,00 €
-20% AR KODU
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Pieejama noliktavā
SMART LEASING
Bārdas skuveklis Braun Series 3 Shave&Style 3010BT, ni-mh
 • Mitrās skūšanās iespēja:
 • Trimmeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators, Elektriskā tīkla
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 45 min
 • Var mazgāt ar ūdeni:
Piegāde
Preces izņemšana
Elektriskā zobu birste Oral-B Oral-B D100 Frozen, zila/balta
23,99 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 23,99 €
-5% AR KODU
Elektriskā zobu birste Oral-B Oral-B D100 Frozen, zila/balta
 • Galviņu skaits: 1
 • Rotējošie apgriezieni minūtē: 7600
 • Taimeris:
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Ūdensnoturīgs:
Piegāde
Preces izņemšana
Matu un bārdas griešanas mašīna Braun MGK7320
73,20 / gab.
Tiek pārdots gab.:
1 gab. – 1.0 gab., 1 gab. – 73,20 €
Saņem līdz Ziemassvētkiem
Matu un bārdas griešanas mašīna Braun MGK7320
 • Garuma iestatījumi: 13
 • Garuma iestatījumu diapozons: 0.5 - 21 mm
 • Elektroapgāde: Akumulators
 • Darbības ilgums pēc uzlādes: 100 min
Piegāde
Preces izņemšana
Uzgalis Braun Sensitive Clean, balta, 8 gab.
27,39 / gab.
Uzgalis Braun Sensitive Clean, balta, 8 gab.
 • Produkta veids: Uzgaļi
 • Vienību skaits iepakojumā: 8
 • Saderīgie ražotāji: Oral-B
Piegāde
Preces izņemšana
1 3 ... 5
Rāda: 1 - 48 no 206