Kluba “Draugu loks” noteikumi

Vispārīgie noteikumi
 
1.     Šie noteikumi (“Noteikumi”) nosaka vispārīgos UAB “Kesko Senukai Digital”, juridiskā adrese Kareivių g. (Kareivju iela) 11B, Viļņa (“Sabiedrība”), “Draugu loks” kluba (“Klubs”) dalības nosacījumus.  Attiecības, kuras neregulē šie noteikumi vai tās regulē daļēji, tiek regulētas atsevišķi ar publiskiem Sabiedrības paziņojumiem Kluba biedriem, Sabiedrības privātuma politiku (“Privātuma politika“) un Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 
2.     Klubs ir paredzēts uzticamākajiem Sabiedrības klientiem, kuri abonē Sabiedrības jaunumus, lai nodrošinātu tiem papildu labumus un šādā veidā pateiktos par uzticamību. Kluba biedru personas datu pārzinis ir Sabiedrība.
 
3.     Kluba biedrs, norādīdams savu e-pasta adresi un pasūtīdams jaunumus, papildu apstiprina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma politiku un apņemas to ievērot. Sabiedrība neatbild par Kluba biedru, ja tas daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma politiku, lai gan tam šāda iespēja tika nodrošināta.
 
4.     Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī daļēji vai pilnībā grozīt Noteikumus vai izbeigt Kluba darbību, par to iepriekš personīgi nepaziņojot Kluba biedriem. Par šādiem Sabiedrības lēmumiem Kluba biedri tiek informēti publiski interneta veikalā www.1a.lv (turpmāk – Vietne). Dažos gadījumos Kluba biedri var tikt informēti arī pa e-pastu.
 
5.     Klubā drīkst piedalīties personas, kas ir vecākas par 14 (četrpadsmit) gadiem. Iesniedzot savus personas datus, vienlaicīgi tiek apstiprināts, ka persona nav jaunāka par 14 (četrpadsmit) gadiem.
 
Kļūšana par Kluba biedru
 
6.     Par Kluba biedriem kļūst, iesniedzot savu e-pasta adresi un abonējot jaunumu biļetenu, kā arī iepazīstoties ar Noteikumiem un Privātuma politiku. Neiesniedzot e-pasta adresei, nepiekrītot saņemt jaunumus, kā arī nepiekrītot Noteikumiem un Privātuma politikai, dalība Klubā nav iespējama.
 
7.     Par Kluba biedru drīkst kļūt, izmantojot tikai vienu e-pasta adresi.
 
8.     Dalība Klubā beidzas, atsakoties no jaunumu biļetena abonementa un šādā veidā izstājoties no Kluba. Sabiedrība arī patur tiesības izslēgt no Kluba tās personas, kuras ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem neatver nevienu sūtīto jaunumu biļetenu.
 
9.     Kluba biedrs apņemas iesniegt precīzus, pareizus un izsmeļošus personas datus. Ja mainās iesniegtie dati, Kluba biedrs par to informē Sabiedrību un mainījušos personas datus var atjaunot, vēršoties  Sabiedrībā pa e-pastu: [email protected].
 
Labumi, ko sniedz dalība
 
10.  Kļūstot par Kluba biedru, persona iegūst tiesības regulāri saņemt Sabiedrības sūtītos jaunumus ar dažādiem piedāvājumiem, kā arī saņemt citus labumus, kurus dažādos periodos Sabiedrība piedāvās Kluba biedriem. Šādi visiem Kluba biedriem piedāvātie labumi var aptvert:
 
10.1. bezmaksas preču piegādes dienas;
10.2. atlaižu kuponus preču iegādei vietnē;
10.3. informāciju par izpārdošanām un citām akcijām; 
10.4. noderīgus informatīvos paziņojumus, profesionāļu padomus;
10.5. citus piedāvājumus vai labumus, kas tiks piedāvāti dalības Klubā laikā.
 
11.  Aktuālā un detalizētā informācija par konkrētajā brīdī piedāvātajiem labumiem tiek sniegta Vietnē, kā arī Kluba biedriem tiek regulāri sūtīta jaunumu biļetenos. 
 
12.  Kluba biedriem atsevišķi piekrītot profilēšanai, kā papildu labums tiek piedāvāti personalizēti piedāvājumi, personīgas akcijas un dzimšanas dienas pārsteigumi.
 
13.  Lai "Draugu loks" paplašinātos, un jūs arvien vairāk gūtu labumu no Ksenukai preču zīmes, mēs nodosim kluba biedra piekrišanas kontaktinformāciju tiešā mārketinga vajadzībām mūsu partnerim AS Kesko Senukai Latvia (adrese: Tiraines iela 15, Rīga, LV -1058, Latvija, juridiskās personas kods 40003311719), kas darbojas KSenukai mazumtirdzniecības veikalos, lai  varētu izsūtīt biļetenus kluba biedriem ar dažādiem piedāvājumiem, informāciju par akcijām un atlaidēm. Šādos gadījumos AS "Kesko Senukai Latvia" ir operators, kurš apstrādā personas datus.
 
Personas datu apstrāde
 
14.  Lai Sabiedrība varētu administrēt dalību Klubā un sūtīt Kluba biedriem jaunumu biļetenus, Sabiedrība apstrādā Kluba dalībnieku e-pasta adreses un tālruņa numurus, ja tālruņa numurs tika iesniegts (“Kontaktinformācija”). Kontaktinformācija tiek vākta, pamatojoties uz Kluba biedra piekrišanu.
 
15.  Lai Kluba biedrs saņemtu papildu labumu un personalizētos piedāvājumus, personīgās akcijas un dzimšanas dienas pārsteigumus, Sabiedrība arī apstrādā informāciju, kas ir saistīta ar Kluba biedru personu (“Personalizēšanas dati”). Personalizēšanas dati var aptvert Kluba biedra vārdu, uzvārdu, pilsētu, dzimšanas datumu, dzimumu, kā arī dažādu informāciju par Kluba biedra interesēm, paradumiem un citu informāciju, kas palīdz labāk saprast Kluba biedra vajadzības. Šie personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Kluba biedra piekrišanu. To iesniegšana nav obligāta
 
16.  15. punktā norādītie Kluba biedru dati tiek vākti un apstrādāti, ja tos Kluba biedrs iesniedz ar Anketu. Anketā ir jānorāda e-pasta adrese, pārējie personas dati iesniedzami pēc brīvprātīgas Kluba biedra izvēles. Ja tie netiek iesniegti, Kluba biedrs nesaņems tam aktuālos personalizētos piedāvājumus, personīgās akcijas un dzimšanas dienas pārsteigumus.
 
17.  Ja Kluba biedrs piekrita sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanai, Sabiedrība var sūtīt personalizētus piedāvājumus, izmantojot datus, kas ir savākti ar šo tehnoloģiju palīdzību. Sabiedrība arī var apstrādāt informāciju, kas ir saistīta ar to, kā Kluba biedrs izmanto vietni un jaunumus (“Datu izmantošana”). Datu izmantošana var aptvert Kluba biedru IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūka tipu un versiju, operētājsistēmu, novirzīšanas avotu, vietnes apmeklēšanas ilgumu, pārlūkotās lapas, pārlūkošanas vietnē ceļus, kā arī informāciju par saņemamo jaunumu biļetenu lasīšanu.
 
18.  Kluba biedri var atteikties no piedāvājumu sūtīšanas jebkurā brīdī, izvēloties attiecīgo saiti jebkurā no saņemtajiem Sabiedrības paziņojumiem vai vēršoties Sabiedrībā, sūtot ziņu uz adresi: [email protected] vai [email protected].  
 
19.  Kluba biedru personas dati tiek glabāti, kamēr darbojas “Draugu loks” programma vai līdz brīdim, kad Kluba biedrs, atsakoties no jaunumu biļetena abonementa, pieņem lēmumu izstāties no Kluba, ja vien šāda glabāšana nav nepieciešama, lai Sabiedrība izpildītu savas juridiskās saistības.
 
20.  Kluba biedriem ir tiesības iepazīties ar Sabiedrības apstrādājamiem to personas datiem, lūgt šos datus labot, dzēst vai bloķēt, kā arī nepiekrist šo datu apstrādei. Vairāk informācijas par šīm tiesībām un to izmantošanu sniegts Privātuma politika.
 
21.  Ciktāl šie noteikumi neparedz citādi, uz tiem attiecas Privātuma politika. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, Kluba biedram ir pienākums rūpīgi tos izlasīt un būt pārliecinātam, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.
 
Kontakti
 
22.  Visos jautājumos, kas ir saistīti ar dalību Klubā, lūdzam vērsties, sūtot ziņu uz adresi: [email protected].
 
23.  Ja rodas jautājumi par Privātuma politiku, vēlaties atsaukt personas datu izmantošanas piekrišanu, izmantot jebkādas citas Privātuma politikā norādītās tiesības vai iesniegt sūdzību, Kluba biedri var vērsties pie Sabiedrības datu aizsardzības amatpersonas pa e-pastu: [email protected].