Pievienojies SMART NET un ietaupi! Pievienoties

SMART NET lojalitātes programmas noteikumi

SMART NET lojalitātes programmas noteikumi
 
I. Izmantotie termini un definīcijas
1. Pieteikuma forma - elektroniskā reģistrācijas forma, kas tiek aizpildīta Interneta veikalā, lai kļūtu par Programmas dalībnieku.
2. Personas dati - Programmas dalībnieka personas dati, kuri uzskaitīti šajos Noteikumos.
3. Uzņēmums - UAB “Kesko Senukai Digital”, juridiskā adrese Kareiviu str. 11B, Viļņa, Lietuva, uzņēmuma kods 304144008.
4. Interneta veikals – e-veikals www.1a.lv un to mobilās lietotnes. 
5. Programma - Uzņēmuma lojalitātes programma SMART NET, kas ir paredzēta, lai sniegtu papildu labumus klientiem saskaņā ar šiem noteikumiem.
6. Programmas dalībnieks - persona, kura ir piereģistrējusies programma un kurai ir SMART NET kartiņa.
7. Programmas piedāvājumi (mārketinga ziņojumi) - atlaides, kampaņas, dāvanas, kuponi un citi piedāvājumi, cita kampaņas informācija vai materiāli, kas tiek sniegti Programmas dalībniekam, izmantojot Programmas kontu, tālruni, e-pastu, sociālos tīklus un platformas un/vai citus līdzekļus un veidus; kā arī viedokļu aptaujas par sniegtajām precēm un pakalpojumiem, Uzņēmuma tirdzniecības vietām; dažādas spēles, loterijas, kas tiek organizētas tikai lojalitātes programmas dalībniekiem, trešo pušu akcijas, atlaides un citi ieguvumi attiecas tikai uz lojalitātes programmas dalībniekiem, aicināšana piedalīties konkursos, loterijās, aptaujās,  produktu un pakalpojumu novērtējumos, sabiedriskās domas aptaujās u.c. Lojalitātes programmu un tirdzniecības vietu sarakstu Uzņēmums izveido, groza vai atceļ pēc saviem ieskatiem, publicējot aktuālo sarakstu.
8. Personīgie piedāvājumi - personalizētie SMART NET programmas piedāvājumi, kas tiek sniegti Programmas dalībniekam, pamatojoties uz Programmas dalībnieka veiktajām darbībām (pirkums un pārlūkošanas vēsture, u.c.) un sniegtajiem datiem (profila dati, Programmas konta iestatījumi, aptaujas u.c.).
9. Programmas konts – Programmas dalībnieka reģistrēts konts Interneta veikalā, kas sniedz Programmas dalībniekam informāciju par Programmu un apkopo informāciju par Programmas dalībnieka dalību Programmā.
10. SMART NET karte – lojalitātes programmas SMART NET digitāla lojalitātes karte.
11. Noteikumi – lojalitātes programmas SMART NET noteikumi.
 
II. Vispārīgie nosacījumi
12. Noteikumi nosaka dalības Programmā vispārīgos nosacījumus. Attiecības, ko nereglamentē šie Noteikumi vai kas tiek reglamentētas daļēji, reglamentē citi publiski pieejamie Uzņēmuma iekšējie tiesību akti un Latvijas Republikas tiesību akti.
13. Programmas mērķi:
13.1. radīt papildu labumus Programmas dalībniekiem;
13.2. padarīt Programmas piedāvājumu pieejamus Programmas dalībniekiem;
13.3. labāk iepazīt Programmas dalībniekus un viņu vajadzības;
13.4. attīstīt Interneta veikalu, orientējoties uz Programmas dalībnieku vajadzībām;
13.5. piesaistīt un noturēt Programmas dalībniekus un apbalvot tos par lojalitāti.
14. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā daļēji vai pilnībā grozīt Noteikumus, apturēt vai izbeigt Programmu, desmit (10) kalendārās dienas iepriekš sniedzot paziņojumu Programmas dalībniekiem publiski vai atsevišķos gadījumos pa e-pastu.
 
III. Kļūšana par Programmas dalībnieku
15. Programmā var piedalīties fiziskas personas, kas sasniegušas 14 (četrpadsmit) gadu vecumu.
16. Persona, kura vēlas kļūt par programmas dalībnieku, ir pienākums piereģistrēties programmā internetveikalā.
17. Programmas dalībnieks visas lojalitātes programmas priekšrocības var saņemt tikai tad, kad viņa rīcībā ir aktivizēta SMART NET kartiņa. 
18. Lai reģistrētos Programmai, personai Interneta veikalā ir jāaizpilda Pieteikuma veidlapa un jāapliecina, ka tā ir izlasījusi un sapratusi Noteikumus un piekrīt tos ievērot. Reģistrācija Interneta veikalā tiek uzskatīta par pabeigtu, kad persona saņem e-pastu, kurā tiek paziņots, ka šī persona ir reģistrējusies Programmai.
19. Programmas dalībnieka norādīta informācija reģistrācijas kontā tiek glabāta drošībā un netiek izpausta nevienai nepilnvarotai trešajai personai. Programmas dalībniekam ir jāglabā SMART NET karte drošībā un to nedrīkst nodot trešajām personām. Šis nosacījums neattiecas uz normatīvajos aktos noteikto pienākumu sniegt atbildi uz kompetento iestāžu pieprasījumiem.
20. Programmas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par jebkādu viņa programmas konta, SMART NET kartes un viņa datu nepareizu vai neatļautu izmantošanu, ieskaitot viņa Programmas konta vai SMART NET kartes izmantošanu, ko īsteno trešās personas, ja netiek ievēroti šo Noteikumu 20. un 25. punkti.
21. Programmas dalībnieks apņemas sniegt precīzus, pareizus un pilnīgus personas datus. Nepieciešamo profila datu nesniegšana liedz personai piedalīties Programmā. Ja tiek mainīti sniegtie dati, Programmas dalībniekam ir jāinformē Uzņēmums un jāatjauno mainītie personas dati Programmas kontā vai sazinoties, rakstot uz e-pastu [email protected].
22. SMART NET kartei nav derīguma termiņa.
23. Nozagtu vai nozaudētu SMART NET karti Programmas dalībnieks var bloķēt, piesakoties Programmas kontā vai paziņojot par, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 63 588 024. Ja  šajā punktā minētājā gadījumā Programmas dalībnieks nebloķē SMART NET karti, Programmas dalībnieks uzņemas atbildību par jebkādu SMART NET kartes neatļautu izmantošanu. Nozagta vai nozaudēta SMART NET karte tiks bloķēta vienas dienas laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
24. Programmas dalībniekam var piederēt tikai viena aktīva SMART NET karte. 
 
IV. Programmas labumi
25. Kļūstot par Programmas dalībnieku, persona iegūst tiesības regulāri saņemt Programmas papildu labumus, kas periodiski tiks piedāvāti Programmas dalībniekiem. 
26. Labumi, ko piedāvā visiem Programmas dalībniekiem, var ietvert:
26.1. iespēju iegādāties preces par labāku cenu Interneta veikalā;
26.2. pieejamus īpašus bezmaksas piegādes piedāvājumus;
26.3. iespēju saņemt atlaižu kuponus preču iegādei Interneta veikalā;
26.4. Iespēju atgriezt preci, ja tā nav lietota, ja nav bojāta, ja tai ir saglabājies nebojāts iepakojums. Preci iespējams atgriezt saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem: preču atgriešanas periods - 365 kalendārās dienas no preces iegādes dienas (ja precei nav derīguma termiņa); izņēmums ir noteikts sekojošām preču kategorijām: sadzīves tehnika, video un audio preces, informācijas tehnoloģiju preces, telefoni un spuldzes, - šo kategoriju preces ir iespējams atgriezt 30 kalendāro dienu laikā no preču iegādes dienas.
26.5. Ja precei ir noteikts derīguma termiņš, to var atgriezt gadījumā, ja līdz derīguma termiņa beigām (skaitot no preces pārdošanas datuma) ir palikušas vismaz 2/3 no derīguma termiņa;
26.6. atgriešanas garantija (28.4. un 28.5.punkts) neattiecas uz precēm, kas ir grieztas, svērtas  vai sagatavotas pēc Programmas dalībnieka pasūtījuma (šādas preces var atgriezt tikai tad, ja iepakojums ir neatvērts, nebojāts); neattiecas uz pārtikas produktiem, tabakas izstrādājumiem, parfimēriju, kosmētiku vai tualetes piederumiem, telefona aksesuāriem, loterijas biļetēm, grāmatām, avīzēm un žurnāliem, augiem, rotaļlietām un spēlēm (izņemot sporta un makšķerēšanas precēm);
26.7. citas priekšrocības, piemēram, spēles, loterijas, kas organizētas tikai SMART NET lojalitātes programmas dalībniekiem utt.;
26.8. tām personām, kuras ir piekritušas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, ir iespēja saņemt papildu informāciju par plānotajām izpārdošanām un citām kampaņām un piedāvājumiem; 
26.9. tām personām, kuras izvēlējās saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, ir iespēja saņemt noderīgus kampaņas ziņojumus par precēm un to īpašībām;
26.10. tām personām, kuras izvēlējās saņemt tiešā mārketinga ziņojumus un norādīja savu dzimšanas datumu, ir iespēja saņemt dzimšanas dienas piedāvājumus;
26.11. tie, kas ir pieņēmuši tiešo mārketinga ziņojumus - iespēju saņemt ziņojumus par trešo personu akcijām, atlaidēm un citām pabalstiem, piesakās tikai Smart Net lojalitātes programmas dalībniekiem.
27. Tikai interneta veikalā Programmas dalībniekiem piemērojamās cenas attiecas arī uz tiem, kas iepērkas juridiskas personas vārdā. Šajā gadījumā Programmas dalībnieks, kurš ir pieslēdzies savam Programmas kontam, tiek uzskatīts par juridiskās personas pārstāvi.
28. Aktuāla un detalizēta informācija par jebkurā laikā piemērojamiem papildu labumiem ir pieejama Interneta veikalā.
29. Ar Programmas dalībnieka piekrišanu Uzņēmums var sniegt viņam ziņas un citus būtiskus ziņojumus, izmantojot Programmas dalībnieka norādītos kontaktus, sociālos tīklus un platformas vai citos Dalībniekam ērtos veidos.
30. Ja Programmas dalībnieki piekrīt personas datu apstrādei ar mērķi saņemt personīgos piedāvājumus (profilēšanu) kā papildu ieguvumu, tad uz Programmas dalībnieka norādītajiem kontaktiem var nosūtīt personalizētus piedāvājumus un akcijas.
 
 
V. SMART NET kartes izmantošana
31. SMART NET karte ir personīgā karte, ko var izmantot tikai persona, kas reģistrējas Programmai. 
32. Uzņēmums nav atbildīga gadījumos, kad SMART NET karte un/vai jebkādi ar SMART NET karti saistītie dati jebkādā veidā ir nodoti izmantošanai/izpaušanai citai personai, kā arī gadījumos, kad SMART NET kartes īpašnieks tos nav bloķējis saskaņā ar noteikumiem.
33. Programmas dalībniekam ir tiesības uz SMART NET kartes atlaidi, ja prece iegādāta interneta veikalā, pierakstoties Dalībnieka programmas kontā.
 
 
VI. Personas datu apstrāde
34. Pievienojoties Programmai, personas piekrīt savu personas datu apstrādei, kā noteikts šajos Noteikumos. Ja persona izvēlas piedalīties Programmā, personai ir jāsniedz noteikti personas dati, jo bez tiem Uzņēmums nevarēs nodrošināt iespēju piedalīties Programmā. Uzņēmums ir Programmas dalībnieku iesniegto personas datu Pārzinis.
35. Tiešā mārketinga ziņojumiem var piekrist tikai personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.
36. Uzņēmums kas veic tirdzniecību Interneta veikalā (kā personas datu apstrādātājam), apstrādā Programmas dalībnieku personas datus:
36.1. Programmas administrēšanas un īstenošanas nolūkos: Lietotnes konta dati (piemēram, e-pasta adrese, parole, vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, dzimšanas datums (gads, mēnesis, diena), atlasītais veikals, atlasītā valoda), SMART NET kartes numurs, svītru kods, pirkumu vēsture (piemēram, Programmas dalībnieka pārlūkošanas vēsture (piemēram, dati par Programmas dalībnieka apskatītajiem un saglabātajiem vienumiem, vienumu veidi), informācija par dalību akcijās un spēlēs, laimētās balvas, produktu un pakalpojumu pārskati, informācija par interesējošajiem vienumiem un Programmas dalībnieka pieprasījumos norādītie dati.
36.2. Ja programmas dalībnieks iepērk preces juridiskas personas vārdā vai iepērk saskaņā ar individuālās darbības apliecību vai darbības licenci, šāda dalībnieka personas dati tiek papildus apstrādāti kā juridiskās personas pārstāvja vai personas, kas veic individuālo darbību, dati: uzvārds, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, pilsēta, pārstāvētās juridiskās personas nosaukums, individuālās darbības apliecības numurs vai darbības licences numurs un/vai juridiskās personas vai individuālās darbības licences turētāja personas kods.
36.3. Programmas administrēšanas un izpildes nolūkos personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz līguma noslēgšanu un izpildi ar Programmas dalībnieku.
36.4. Atbilstoši Programmas mērķim, lai nodrošinātu Programmas atbilstību Programmas dalībnieku vajadzībām, tiek veikta analīze, kas ir minēta šo Noteikumu 40.1 punktā, pamatojoties uz Programmas dalības līguma noslēgšanu un izpildi. Dati tiek analizēti, lai tirdzniecības vietā nodrošinātu Programmas dalībnieku vajadzībām atbilstošākās preces un pakalpojumus.
36.5. Nolūkos, kas ir noteikti šajos Noteikumos 40.1. punktā, Uzņēmums glabā šādus datus: profila dati (Lietotnes konta dati, SMART NET kartes numurs, svītru kods, pirkumu vēsture) - 10 gadus no dalības Lojalitātes programmā beigām; dati par Programmas dalībnieka apskatītajiem produktiem - 90 (deviņdesmit) dienas no skatīšanas datuma; pārējie šo Noteikumu punktā noteiktie dati 40.1- 2 gadus no dalības Lojalitātes programmā beigām.
36.6. Programmas dalībnieku tiesību īstenošanai saistībā ar viņu personas datu apstrādi: Programmas dalībnieku pieprasījumos norādītie dati. Apstrāde ir balstīta uz juridisku pienākumu. Šim nolūkam personas dati tiek glabāti 2 gadus no pieprasījuma saņemšanas datuma;
36.7. Ar Programmas dalībnieka piekrišanu tiešā mārketinga nolūkos: e-pasta adrese un tālruņa numurs, dati par saņemto informatīvo paziņojumu atvēršanu, Programmas dalībnieka klikšķi uz informatīvajiem paziņojumiem, dati par teksta ziņojumu un citu ziņojumu saņemšanu, dati par pierakstīšanos Interneta veikals, dati par SMART NET kartes izmantošanu;
36.8. Tiešā mārketinga nolūkos personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Programmas dalībnieka piekrišanu.
36.9. Lai Programmas dalībnieks saņemtu personalizētus piedāvājums, personalizētas reklāmas kampaņas, Uzņēmums var apstrādāt informāciju attiecībā uz Programmas dalībnieku personību ("Personalizācijas dati"), kā minēts Noteikumu 40.1. punktā. Šie personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Programmas dalībnieka piekrišanu. Šim nolūkam Programmas dalībnieka personas dati tiks izvērtēti un profilēti, lai Uzņēmums varētu izvērtēt Programmas dalībnieka vajadzības, lai identificētu un piedāvātu atbilstošas preces un pakalpojumus, kas visvairāk interesē Programmas dalībnieku, kā arī lūgtu viņu viedokli (tostarp pa e-pastu vai tālruni) par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem. Šajā gadījumā mērķis ir piedāvāt preces vai pakalpojumus Programmas dalībniekam, ņemot vērā pērkamās preces, preču daudzumu un cenu, iegādes datumu un laiku, apmeklējuma vietu un citus šajos Noteikumos aprakstītos datus.
36.10. Nolūkos, kas ir norādīti šo Noteikumu 40.8. un 40.9. punktos, personas datus glabā 2 gadus no dienas, kad Programmas dalībnieks ir atteicies no tiešā mārketinga saņemšanas. Ja nav saņemts piekrišanas atsaukums, tad 2 gadus no pēdējās pieteikšanās vai pirkuma Interneta veikalā datuma vai dalības Programmā beigām, atkarībā no tā, kas iestājas vēlāk. Dati par Programmas dalībnieka apskatītajām precēm - 90 (deviņdesmit) dienas no apskates datuma.
36.11. Spēļu un izložu kā Programmas ieguvuma ieguvēju personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, laimēto laimestu vērtība  - tiek apstrādāti, lai izpildītu likumā noteikto pienākumu samaksāt nodokļus par piešķirtajām balvām. Uzvarētāju personas dati tiek glabāti 10 gadus no juridiskā pienākuma izpildes dienas.
37. Ja Programmas dalībnieks ir devis piekrišanu sīkdatņu vai līdzīgu tehnisko paņēmienu izmantošanai, Uzņēmums var nosūtīt personalizētus piedāvājumus, izmantojot ar šo tehnisko paņēmienu palīdzību savāktos datus. Uzņēmums var arī apstrādāt informāciju par Programmas dalībnieku mājas lapas un informatīvo izdevumu izmantošanu ("Izmantošanas dati"). Izmantošanas dati var ietver IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu (valsts un pilsēta), pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, novirzīšanas avotu, mājas lapā pavadīto laiku, Interneta veikalā skatītās lapas, mājas lapā izmantotos ceļus, kā arī informāciju par Programmas dalībnieku saņemto informatīvo izdevumu lasītāju skaitu.
38. Programmas dalībnieki var jebkurā laikā atteikties no piedāvājumu saņemšanas un profilēšanas tiešā mārketinga nolūkos, izvēloties attiecīgo saiti jebkurā no jau saņemtajiem paziņojumiem vai sazinoties ar ([email protected] vai [email protected]).
39. Programmas dalībnieka datus var glabāt ilgāku laiku, ja šāda glabāšana ir nepieciešama Uzņēmuma tiesisko saistību izpildei, vai lai Uzņēmums izvirzītu vai aizstāvētu savas intereses tiesībsargājošās iestādēs. Pēc glabāšanas perioda beigām Programmas dalībnieku personas dati tiek iznīcināti.
40. Programmas dalībniekiem ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem personas datiem, ko apstrādā Uzņēmums, pieprasīt savu personas datu labošanu, kā arī pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu, ja tas ir pamatoti. Likumā noteiktajos gadījumos Programmas dalībniekam ir tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi vai atsaukt savu piekrišanu, profilēšanas gadījumā pieprasīt cilvēka iejaukšanos, paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu. Ja Programmas dalībnieks uzskata, ka Uzņēmuma personas datu apstrāde pārkāpj tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību, Programmas Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, www.dvi.gov.lv) vai uzraudzības iestādēs citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā ir Programmas dalībnieka dzīvesvieta vai darba vieta. 
41. Visos gadījumos, ja Programmas dalībnieks vēlas īstenot savas tiesības vai viņam ir jautājumi par viņa personas datu apstrādi vai tiesību īstenošanu, viņš var rakstīt [email protected].
 
VII. Personas datu nodošana trešajām personām
42. Programmas dalībnieka personas dati var tikt nodoti izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem konkrētu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, serveru un serveru uzturēšanas nodrošinātājiem, informācijas sistēmu uzturēšanas (karšu apkopes) pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, informatīvo izdevumu, aptauju, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, ankešu digitalizācijas, pirkumu datu, profilēšanas, e-pastu un citu pakalpojumu sniedzējiem. Papildus, E-pasta, SMS vai citu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji, Programmas partneri, sociālo mediju kontu pārvaldība, klientu apkalpošanas centri, datu aizsardzības speciālists. Visiem Programmas partneriem ir piekļuve Programmas dalībnieka personas datiem, ciktāl tas ir nepieciešams viņu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.
43. Uzņēmums izmanto tikai tādus pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina atbilstošu datu apstrādes drošības līmeni un nodrošina optimālo drošības līmeni atbilstoši iespējamam fizisko personu tiesību vai brīvību pārkāpuma riskam; ka dati tiks apstrādāti saskaņā ar apstrādes līgumu, un šāda apstrāde atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.
44. Uzņēmums var nodot personas datus ne tikai iepriekš minētajos gadījumos, bet arī pildot savus tiesiskos pienākumus, kā arī gadījumos, kad ir jāaizstāv Programmas dalībnieka, Uzņēmuma, Partneru vai citu personu intereses. 
45. Tiešā mārketinga nolūkos personas dati var tikt nodoti citiem Uzņēmuma partneriem to tiešajam mārketingam ar Programmas dalībnieka piekrišanu, kā arī sociālo tīklu un platformu pārvaldītājiem (Programmas dalībnieka identificēšanai un tiešā mārketinga piedāvājumu iesniegšanai sociālajā tīklā vai platformā var tikt pārsūtīti  Programmas dalībnieka vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
46. Saņēmēji, kas ir minēti šajā apakšpunktā, var būt ārpus Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Personas datus drīkst nodot tikai tādām trešajām personām, kas atbilst Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajām prasībām.
 
VIII. Programmas darbības beigas
 
47. Dalība Programmā var beigties:
47.1. ar pieprasījumu no Programmas dalībnieka izbeigt dalību Programmā;
47.2. dzēšot Programmas dalībnieka programmas kontu;
47.3. ja ir bloķējis Programmas dalībnieka programmas kontu, jo ir aizdomas par ļaunprātīgu izmantošanu vai krāpšanu;
47.4. Programmas dalībnieks nav pieteicies savā Programmas kontā Interneta veikalā ilgāk nekā 2 (divus) gadus un/vai nav izmantojis savu SMART NET karti;
47.5. ja Uzņēmums atceļ Programmu. 
48. Uzņēmums arī patur tiesības izslēgt Programmas dalībniekus no Programmas, ja Programmas dalībnieks izmanto Programmu, pārkāpjot šos Noteikumus, un/vai citādi mēģina apdraudēt Programmas drošību un/vai mēģina apdraudēt citus Programmas dalībniekus.
49. Pārtraucot dalību Programmā, visi Dalībnieka kontā esošie dati tiek glabāti periodu, ko nosaka šie Noteikumi. 
 
IX. Nobeiguma noteikumi
 
50. Ja rodas jebkādi jautājumi par dalību Programmā, sazinieties, rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 63 588 024.
51. Ja rodas jebkādi jautājumi par personas datu apstrādi, lai atsauktu piekrišanu personas datu izmantošanai, lai īstenotu citas šajos noteikumos noteiktās tiesības vai iesniegtu sūdzību, Programmas dalībnieki var sazināties ar Uzņēmuma Datu aizsardzības darbinieku ([email protected]).


Atjaunots: 05.01.2024.